Misyon ve Vizyon

Vizyon (Uzgörü):
SDÜ’yü yükseköğretimde ulusal ve uluslararası bilinirliğe kavuşturmak için üniversitenin kurum içi ve kurum dışı tüm faaliyetlerini görünür kılmak ve Üniversitenin “ilham veren üniversite” mottosu doğrultusunda çalışmak.

Misyon(Özgörev):
SDÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi,
• Üniversitemizin hedeflerini ve kurum kültürünü en iyi şekilde yansıtarak, etkileşime dayalı iletişim akışını sürdürür.
• Kamuoyunda üniversitemizin itibar algısını yönetir ve bununla ilgili iletişim faaliyetlerini en doğru şekilde sürdürmeyi amaçlar.
• Üniversitemizin kendisini kamuoyunda doğru ifade etmesine, bilimsel faaliyetlerinin daha görünür olmasına, toplumla tam anlamıyla bütünleşmesine, uluslararası marka değeri ve itibarının güçlendirilmesine katkı sağlar.
• Üniversitemizin etkin tanıtımı için, tanıtım ihtiyacını saptayarak buna uygun iletişim stratejisi ve planını, bunun ayrılmaz birer parçası olarak bütünleşik iletişim planlarını hazırlar.

Yayın Tarihi: 21/12/2020
Okunma Sayısı: 58