İç Kontrol Standartları

İşleyiş

Ünİversitemiz yönetiminden gelen projeler uygulamaya konulmaktadır. Bunun yanında üniversitemize baglı birimlerden gelen afis tasarımı, web sayfamızda duyuru, personelimize mail duyurusu, fotograf çekimi ve haber yapılması vb. yazılı talepler birim personelimizce EBYS evrak kayıt programından kayıt altına alınarak merkez müdürüne arz edilir. Talep, Merkez müdürlügü yönetimince degerlendirilerek müdür tarafından ilgili birim koordinatörüne havale yapılır. Ilgili birim tarafından yapılan çalısmalar tamamladıktan sonra, merkez müdürlügümüz yönetimine onaya sunulur. Onaylanan çalısma kamu oyunu aydınlatma amacıyla Üniversitemiz web sayfamızda yayınlanmaktadır.

Yayın Tarihi: 22/12/2020
Okunma Sayısı: 51