Hakkımızda

Üniversitemiz Senatosu’nun 06.09.2012 tarih ve 387/6 sayılı kararı ile Üniversitemizin hedeflerini ve kurum kültürünü en iyi şekilde yansıtmak,  etkileşime yönelik iletişim akışını sağlamak ve kamuoyunda üniversitemizin itibar algısını yönetmek ve bununla ilgili iletişim faaliyetlerini en doğru şekilde sürdürmek amacıyla “ Kurumsal İletişim Merkezi” adı altında oluşturulmuş rektörlüğe bağlı idari bir birimken, 25.03.2014 tarih ve 28952 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak, Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi adıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Merkez Müdürlüğümüz faaliyetlerini 6 Akademik, 14 İdari personel ile yürütmektedir.